Posted by : Unknown Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Click vào link hoặc hình ảnh để tải về an toàn không có virus:
HỒ SƠ TÌNH HUỐNG LS.TV – 08
MÔN TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ HỢP ĐỒNG
KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI
Tranh chấp giữa Công ty CA và Công ty cổ phần M

1.     Nghiên cứu Luật trọng tài thương mại Quốc tế của Uỷ ban Liên hợp quốc về Trọng tài Thương mại quốc tế (UNCITRAL)

2.     Anh/chị hãy đưa ra ý kiến pháp lý về thẩm quyền giải quyết tranh chấp vụ việc nêu trên.

3.     Gỉa sử công ty cổ phần M yêu cầu anh/chị tư vấn cho công ty hướng giải quyết tranh chấp nêu trên. Hãy viết thư tư vấn trả lời yêu cầu của công ty cổ phần M.

BÀI LÀM:
1.     Nghiên cứu Luật trọng tài thương mại Quốc tế của Uỷ ban Liên hợp quốc về Trọng tài Thương mại quốc tế (UNCITRAL)
Luật trọng tài thương mại Quốc tế của Uỷ ban Liên hợp quốc về Trọng tài Thương mại quốc tế (UNCITRAL) gồm 08 chương với các nội dung theo từng chương như sau:
Chương I. Những quy định chung
Trong chương này quy định: Phạm vi áp dụng; các định nghĩa và các nguyên tắc giải thích; Biên nhận và các giao dịch bằng văn bản; Khước từ quyền phán đối; Mở rộng can thiệp của tòa án, hỗ trợ và giám sát trọng tài.
Chương II. Thỏa thuận trọng tài
Trong chương này trình bày về định nghĩa và hình thức của thảo thuận trọng tài; Nội dung đơn kiện; Các biện pháp tạm thời của Tòa án.
Chương III. Thành lập ủy ban trọng tài
Trong phần này quy định số lượng trọng tài viên; chỉ định trọng tài viên; Từ chối và thủ tục từ chối trọng tài viên; Thay thế trọng tài viên.
Chương IV. Thẩm quyền xét xử của ủy ban trọng tài
Nội dung chủ yếu của chương là Ủy ban trọng tài có thẩm quyền xem xét thẩm quyền của mình và ra các biện pháp tạm thời.
Chương V. Hoạt động tố tụng trọng tài
Nội dung chính của chương là Các nguyên tắc về tố tụng; Nơi tiến hành tố tụng; Thời điểm bắt đầu tố tụng; Ngôn ngữ; Đơn kiện và đơn biện hộ, Xét xử tố tụng văn bản; Sự vắng mặt của một bên; chuyên gia được trọng tài chỉ định; Tòa án giúp đỡ thu thập chứng cứ.
Chương VI. Lập phán quyết và chấm dứt tố tụng
Các quy định về: Ra phán quyết; hình thức và nội dung phán quyết; sửa đổi và bổ sung phán quyết
Chương VII. Yêu cầu Tòa án bác phán quyết trọng tài
Chương VIII. Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài

2.     Ý kiến pháp lý về thẩm quyền giải quyết tranh chấp vụ việc nêu trên
Tranh chấp giữa Công ty CA (Canada) và Công ty Cổ phần M (Việt Nam) trong Thỏa thuận thư về thiết kế, xây dựng, thực hiện, vận hành, chuyển giao và sau chuyển giao, các nhiệm vụ của nhà máy Đường Đà Nẵng theo hình thức chìa khoá trao tay là một tranh chấp thương mại giữa thương nhân Canada và thương nhân Việt Nam.
Điều 5 của Thỏa thuận thư giữa hai bên quy định rằng: “Bất kỳ tranh chấp, tranh luận hoặc khiếu nại nào phát sinh ngoài hoặc liên quan đến việc giải thích, hiểu và thực hiện đúng thoả thuận thư này sẽ được giải quyết bằng trọng tài phù hợp với Luật trọng tài UNCITRAL. Hội đồng Trọng tài sẽ gồm có 03 thành viên. Hội đồng trọng tài có thể ở Hà Nội, Đà Nẵng, hoặc TP Hồ Chí Minh, Việt Nam”.
Như vậy, về ý chí các bên đã thống nhất lựa chọn trọng tài làm phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận thư giữa hai bên.

Thỏa thuận thư, trong đó có điều khoản trọng tài lại được kí kết vào ngày 15/1/2010 tại Canada. Theo nguyên tắc chung của tư pháp quốc tế, thỏa thuận trọng tài được lập ở đâu sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật nước ký kết thỏa thuận trọng tài đó, tức pháp luật Canada. Do đó, để xem xét về thẩm quyền giải quyết tranh chấp vụ việc nêu trên cần xem xét các vấn đề sau: Nội dung thỏa thuận trọng tài; Luật Trọng tài UNCITRAL, pháp luật trọng tài Canada và pháp luật Việt Nam.
Theo pháp luật Việt Nam, Tòa án phải từ chối thụ lý khi có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không vô hiệu.

3.     Giả sử công ty cổ phần M yêu cầu anh/chị tư vấn cho công ty hướng giải quyết tranh chấp nêu trên. Hãy viết thư tư vấn trả lời yêu cầu của công ty cổ phần M

Đoàn luật sư ………
Văn phòng Luật sư ……
Số ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

THƯ TƯ VẤN
Kính gửi: Công ty Cổ phần M
Lời đầu tiên, Văn phòng Luật sư … gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên của Công ty. Công ty đã gửi hồ sơ vụ việc và các giấy tờ liên quan cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi tư vấn hướng giải quyết tranh chấp giữa quý công ty và Công ty CA trong Thỏa thuận thư về thiết kế, xây dựng, thực hiện, vận hành, chuyển giao và sau chuyển giao, các nhiệm vụ của nhà máy Đường Đà Nẵng theo hình thức chìa khoá trao tay. Sau nghiên cứu hồ sơ và các quy định về pháp luật, chúng tôi có ý kiến như sau:
- Tranh chấp này thuộc lĩnh vực xây dựng liên quan đến vấn đề bảo hành công trình xây dựng sau khi trao quyền sở hữu. Tranh chấp này theo quy định của Luật Xây dựng Việt Nam được phép sử dụng cơ chế giải quyết bằng trọng tài, tuy nhiên phải hòa giải trước.
- Việt Nam và Canada đều gia nhập Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài. Như vậy, việc công nhận và cho thi hành phán quyết này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
- Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình một cách tốt nhất trong tố tụng trọng tài, công ty phải lưu ý các vấn đề sau:
+ Lưu giữ cẩn thận và cung cấp bản sao các giấy tờ quan trọng liên quan đến Thỏa thuận thư cũng như nội dung tranh chấp.
+ Tuân thủ đầy đủ các quy định của tố tụng trọng tài.
- Thực hiện cơ chế giám sát các hoạt động của đối tác để xem đối tác có vi phạm thủ tục tố tụng trọng tài hay không. Nếu có sự vi phạm, khiếu nại trực tiếp lên hội đồng trọng tài để điều chỉnh cho kịp thời;
- Chuẩn bị hồ sơ và đơn yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết;
- Nếu công ty cho rằng phán quyết trọng tài không hợp lý và vi phạm một trong các nguyên tắc tố tụng  trọng tài có thể gửi đơn lên Tòa án Việt Nam để yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.
Với phương án thực hiện giải quyết tranh chấp trên đây, quý công ty có thể nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc giải quyết tranh chấp. Mọi chi tiết thắc mắc, công ty liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại ….. hoặc địa chỉ …..
Văn phòng Luật sư …
Trưởng văn phòng

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Widget by : All

Tìm kiếm Blog này

Translate

Popular Post

NGƯỜI YÊU THÍCH

Được tạo bởi Blogger.

FACEBOOK CÁ NHÂN

- Copyright © DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Chu Tùng Anh | Blogger CHU TÙNG ANH -